WE ZIJN VERHUIST NAAR...

Gebruikersovereenkomst

Definities

 1. Ostjes Voetbaltrainingen: Ostje, gevestigd te Maldegem, KvK nr. 2.160.222.464.
 2. Klant: degene met wie Ostjes Voetbaltrainingen een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Ostjes Voetbaltrainingen en klant samen. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten door of namens Ostjes Voetbaltrainingen.
 2. Partijen kunnen slechts afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle door Ostjes Voetbaltrainingen gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.
 2. Ostjes Voetbaltrainingen is gerechtigd alle prijzen van haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.

Voorbeelden

De klant heeft recht op 2 voorbeelden van elke categorie, hij kan hier geen rechten aan ontlenen anders dan dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten conform het monster of model zijn.

Betalingen

 1. Een betalingsperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag betaalt.
 2. Een overeenkomst tussen de klant en Ostje wordt aangegaan voor een betalingstermijn van één jaar.
 3. Houd er rekening mee dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks van uw creditcard wordt afgeschreven.
 4. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch verlengd met dezelfde betalingstermijn, tenzij de klant heeft opgezegd voor aanvang van de nieuwe periode. De klant wordt 30 dagen van tevoren op de hoogte gesteld van de verlenging.
 5. De nieuwe betaalperiode begint op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is afgelopen.

Refund

Een terugbetaling vindt alleen plaats als de klant kan aantonen dat een eventuele fout verband houdt met de aangeboden oefeningen.

 

Gevarieerde voetbal oefeningen voor in uw voetbaltrainingen. Voetbal blijft onze passie en daarom bieden wij gevarieerde oefeningen en trainingsvormen aan. De website is onderverdeeld in verschillende categorieën oefenstof nl: scoren - conditie - opwarmingen - passvormen - allerlei - volledige trainingen - doelmannen en u6 u7 u8 u9. Voetbal oefenstof voor het maken van leuke trainingen. Wij bieden moderne voetbal trainingen aan voor de voetbaltrainer. afwerken afwerkingsoefeningen afwerkvormen animatie conditie conditieoefeningen conditietraining conditionele database doelmannen doelmanoefeningen doelmantraining downloaden dribbeloefeningen fysieke hersteltraining jeugd jeugdtrainingen jeugdvoetbal jeugdvoetbaltrainingen. De trainingsoefeningen zijn altijd al eens getest in de praktijk. Mits kleine aanpassingen kunnen de oefeningen gebruikt worden bij jeugd als senioren. Onze database bevat momenteel meer dan 700 voetbaloefeningen. Opwarmingsoefeningen voor in uw voetbal trainingsschema's. Trainingsvormen voor een geslaagde voetbal opwarming. Allerlei voetbal spelvormen voor in uw voetbaltraining. Voetbal vormen - oefeningen - spelvormen voor de trainer. Voetbal afwerkoefeningen om te gebruiken in uw trainingen. keepers keepersoefeningen keeperstrainingen leuke loopoefeningen loopschema looptraining oefeningen oefenstof opbouwen opwarming opwarmingen opwarmingsoefeningen pass passing passvormen positiespel programma schema senioren seniors

VOETBALTRAININGEN VOOR DE MODERNE VOETBALTRAINER

spelletjes spelvormen trainen trainingen trainingsmateriaal trainingsoefeningen trainingsopbouw trainingsprogramma trainingsschema trainingsvormen trapoefeningen trapvormen u10 u11 u12 u13 u14 u15 u16. Leuke pass en trapvorm om te integreren in voetbaltrainingen. Voetbal fysieke oefeningen voor uw voorbereiding trainingen. Oefeningen voor de conditionele paraatheid voetbal spelers. Voetbal oefenstof zoals passing en trappen op doel. Voetbal pass oefeningen voor jeugd trainingen. Voetbaloefeningen voor jeugd voetbaltrainingen u6 u7 u8 u9. Voetbaltrainingen voor u6 u7 u8 u9. Talloze voetbaloefeningen voor leuke voetbaltrainingen. Deze trainingsvormen zijn onderverdeeld in 8 categorieën nl: scoren - conditie - opwarmingen - passvormen - allerlei - volledige trainingen - doelmannen en U6 / U7 / U8 / U9. Bij elke categorie kan men telkens als bezoeker de eerste trainingen zien. Voetbal trainingsoefeningen voor de trainer Ostjes Voetbaltrainingen is al jaren een begrip voor het maken van uw trainingen. Voetbal blijft onze passie en daarom bieden wij moderne voetbaloefeningen en trainingen aan. Voetbaltrainingen zoals opwarmingen en conditietrainingen. De trainingsvormen zijn zo opgemaakt dat men met 1 opstelling verschillende oefeningen kan doen. Als bezoeker krijgt u 2 voorbeelden van de training te zien. Werking voetbal website voor de voetbaltrainer. Wanneer men op de button "Oefenstof" klikt ziet men alle voetbal categorieen. Deze trainingsvormen zijn onderverdeeld in 8 categorieën nl: scoren - conditie - opwarmingen - passvormen - allerlei - volledige trainingen - doelmannen en U6 / U7 / U8 / U9. u17 u18 u19 u20 u21 u23 uitlooptraining voetbal voetbaloefeningen voetbaloefenstof voetbaltrainer voetbaltrainingen voorbeelden voorbereiding voorbereidingsschema

Trainers die nog lid zijn van deze website kunnen hier blijven inloggen.

De oefenstof van de nieuwe website is hier ook beschikbaar.